Twitter | Search | |
DCCC
DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center er et nationalt, forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet.
197
Tweets
279
Following
380
Followers
Tweets
DCCC Jan 22
Støtte tildelt 8 projekter: Sundhedsstyrelsen udmønter fra 2018-2021 midler afsat på Finansloven 2018 til styrkelse af forskning i immunterapi. De støttede projekter er geografisk fordelt i hele landet og kan bidrage til at udvikle, forbedre og målrette behandlingen
Reply Retweet Like
DCCC Jan 16
DAHANCA afholder lige nu workshop med deltagere fra hele landet. Der er fokus på afklaring af optimal & ensartet anvendelse af billeddiagnostik til indtegning af kræftknuden før strålebehandling af kræft i hoved-halsområdet:
Reply Retweet Like
DCCC Jan 16
DCCC har i 2018 støttet forberedelsen af Watchful Waiting 3 Trial, som skal undersøge den optimale stråledosis til helbredende behandling af endetarmskræft. Protokollen er nu godkendt til patientinklusion, og forsøget sættes op i løbet af 2020:
Reply Retweet Like
DCCC Jan 9
Aktuelt opslag: har afsat Knæk Cancer 2019 midler til puljeindsats, som skal understøtte implementeringen af patientrapporterede oplysninger på kræftområdet i både klinisk praksis og kvalitetsdatabaser. Læs mere:
Reply Retweet Like
DCCC Jan 8
Åbent for ansøgninger til DCCC's pulje: Husk næste ansøgningsfrist den 19. januar. 63 DCCC-støttede projekter og netværk på kræftområdet viser styrken i øget samarbejde på tværs af landet og specialer/discipliner. Læs mere om mulighederne her: .
Reply Retweet Like
DCCC Jan 6
Større fokus på senfølger efter kræft: Nationalt seminar understreger, at der er brug for mere viden om bl.a. risikofaktorer, diagnostik og behandling af senfølger samt tværsektoriel organisering. Læs mere:
Reply Retweet Like
DCCC Dec 19
DCCC støtter også i 2020 etableringen af nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet i Danmark. Læs mere om, hvordan du søger støtte: eller kontakt sekretariatet for DCCC
Reply Retweet Like
DCCC Dec 17
Senfølger i forsknings-, klinisk, organisatorisk & patientperspektiv: Fagfolk & centrale aktører er i dag samlet til seminar. Der drøftes status & deles viden for et tværgående fokus på optimal udredning, behandling & opfølgning på senfølger
Reply Retweet Like
DCCC Dec 16
Vil du bidrage til at skabe rammerne for nationalt forskningssamarbejde samt udbredelse af ny viden og behandlingsmetoder i hele landet? Det nye nationale Forskningscenter for Cirkulerende Tumor DNA guidet kræftbehandling søger en videnskabelig koordinator
Reply Retweet Like
DCCC Dec 16
Bevilling til studie af ny checkpoint immunterapi mod nyrekræft: Treårigt projekt skal indhente data om resistens- og responsmønstre samt patientrapporterede oplysninger om livskvalitet Danish Renal Cancer Group
Reply Retweet Like
DCCC Dec 4
Der kan indstilles kandidater til Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris frem til den 13. december 2019 kl. 15.00
Reply Retweet Like
DCCC Nov 29
Ergo- & fysioterapeuter, kliniske diætister, radiografer, sygeplejersker & læger deltog i Smag på Livets årsmøde. Mødet i netværket om senfølger til hoved-halskræft bød på forskning i bl.a. synketræning, ernæringsmæssig rehabilitering & patienterfaringer
Reply Retweet Like
DCCC Nov 28
47 deltagere samlet til nationalt symposium om patientoplevet behandlingskvalitet ved kræft i underlivet: Sammen med kliniske data skal patientperspektiverne sikre den bedst mulige kvalitet i behandling over hele landet
Reply Retweet Like
DCCC Nov 27
Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning er lige nu samlet til årsmøde. Netværket består af biologer, fysikere, læger m.fl., som vil udvikle den radiobiologiske forskning i Danmark via samarbejde mellem basal- og klinisk forskning:
Reply Retweet Like
DCCC Nov 26
Kræftoverlevere kan rammes af både fysiske og psykiske senfølger. Vi har brug for mere national vidensdeling på området. Erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og patienter er i fokus på seminar den 17.12.19. Husk tilmeldingsfrist d. 10. december:
Reply Retweet Like
DCCC Nov 25
Hvordan prioriterer vi den optimale ernæringsindsats til patienter under kræftbehandling? Det skal det nye Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) sikre mere viden om. Læs mere om netværket her:
Reply Retweet Like
DCCC Nov 19
Støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning: Det er nu muligt at ansøge til KBVU's uddelinger i 2020: . Husk også, at der kan indstilles kandidater til Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris frem til 13.12.19 kl. 15.00
Reply Retweet Like
DCCC Nov 15
Hvordan spreder vi de gode erfaringer fra det nationale senfølgesamarbejde – og hvad er vigtigst for patienten? Det sætter vi fokus på til Seminar om Senfølger den 17. december 2019: . Der er brug for nationalt fokus
Reply Retweet Like
DCCC Nov 13
Rygning er den største enkeltårsag til kræft. Kun sammen kan vi give den næste generation en røgfri fremtid. Nationale og forebyggende indsatser er en af nøglerne. Derfor støtter DCCC ambitionen om en røgfri generation i 2030
Reply Retweet Like
DCCC Nov 11
DCCC ctDNA-netværket er et nationalt samlingspunkt for ctDNA-baserede analyser i Danmark. Læs mere om netværket her:
Reply Retweet Like