D66 May 18
Replying to @JanvanderGraaf1
Wist je dit al? Donderdag jl. pleitte Hiddema van FVD in de 2e Kamer voor einde strafbaarheid van aanzetten tot haat en discriminatie tegen LHBTI’s en andere minderheidsgroepen. D66 wil juist dat de straffen zwaarder worden. Wees niet stil. Ga stemmen op 23 mei. ^Bas