D66 May 18
Replying to @TeusvanHouwelin
Nee, hoor. De EU is het vehikel om wat van de soevereiniteit terug te winnen. Want weet je waar die macht nu ligt? In Washington, Silicon Valley, Beijing. Bij Facebook, Huawei, Apple, bij de grote kapitaalstromen: dáár ligt de macht. ^Bas