Cyngor RhCT Sep 22
Cafodd 56km o ffyrdd yn RhCT eu hail-arwynebu rhwng Ebrill a Medi 2019, yn rhan o fuddsoddiad o £23.5 miliwn ar gynnal a chadw'r ffyrdd dros gyfnod o dair blynedd