Cyngor RhCT Sep 21
Cafodd y cynllun yma i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau ar Ffordd Aberdâr yn ei gwblhau'n ddiweddar. Mae'r cynllun yn rhan o'r pecyn ariannu tair blynedd, gwerth £23.5miliwn, ar gyfer gwaith cynnal a chadw priffyrdd, a ddechreuodd ar 1 Ebrill