Twitter | Search | |
Cyngor RhCT
Cyfrif Twitter Swyddogol CBSRhCT. Yn ateb ymholiadau 9am-5pm yn ystod yr wythnos. Tu allan i oriau swyddfa Yn Saesneg:
17,288
Tweets
44
Following
349
Followers
Tweets
Cyngor RhCT 20m
Dewch o hyd i fasnachwyr mae modd ichi ymddiried ynddyn nhw gyda chynllun Prynu Gyda Hyder y Cyngor. Mae Carfan Safonau Masnach yn gwirio pob busnes, felly, byddwch chi’n sicr o ddod o hyd i rywun mae modd ichi ymddiried ynddo. Manylion yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 1h
Cafodd 56km o ffyrdd yn RhCT eu hail-arwynebu rhwng Ebrill a Medi 2019, yn rhan o fuddsoddiad o £23.5 miliwn ar gynnal a chadw'r ffyrdd dros gyfnod o dair blynedd
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 3h
Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn cyrraedd carreg filltir gyffrous, wrth i brif strwythur y bont gael ei osod dros yr Afon Cynon a'r rheilffordd o Gaerdydd i Aberdâr. Bydd hyn yn amharu ar wasanaeth trenau, 28-29 Medi. Manylion yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 4h
Mae croeso i chi gysylltu â Chyngor RhCT yn Gymraeg – dros y ffôn, drwy e-bostio, drwy anfon llythyr neu ar y cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Cymraeg y Cyngor, ewch i:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 5h
Gallai'r Cabinet gytuno ar fuddsoddiad untro o £5.8 miliwn mewn meysydd blaenoriaeth allweddol. Darllenwch yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 19h
Mae yn agos at y brig, ond a fydd angen iddo rannu'r cwestiynau yn rownd gynderfynol heno? Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth yn
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 22h
Dim oedi, ar lein amdani. Mae gyda ni ystod eang o wasanaethau ar-lein i breswylwyr. Mae'n gyflymach ac yn haws ei wneud ar-lein. Darllenwch yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 23h
Mae gwybodaeth a dolenni pwysig yn ymwneud â pharatoi ar gyfer Brexit - gan gynnwys gwybodaeth am Gynllun Preswylydd Sefydlog yr UE - ar gael yma: :
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 21
Cafodd y cynllun yma i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau ar Ffordd Aberdâr yn ei gwblhau'n ddiweddar. Mae'r cynllun yn rhan o'r pecyn ariannu tair blynedd, gwerth £23.5miliwn, ar gyfer gwaith cynnal a chadw priffyrdd, a ddechreuodd ar 1 Ebrill
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 21
Mae sioeau Sophie Evans yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, wedi'u haildrefnu ar gyfer dydd Gwener, 22 Tachwedd a dydd Sadwrn 23 Tachwedd
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 21
40 o gyflogwyr a sefydliadau yn Ffair Yrfaoedd RHCT yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, AC mae pob un ohonynt yn ceisio hyrwyddo a rhannu eu cyfleoedd gyrfa a hyfforddiant
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 21
Detective Pikachu (PG) Kids Club, Y Colisewm, Aberdar, 2:30pm heddiw
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 21
Mae Bryn a Lydia yn barod am Gwpan Rygbi'r Byd - ydych chi?
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 21
Gwnewch y gorau o'r tywydd braf a rhowch gynnig ar gychod parc Aberdâr! Ar agor rhwng 10am-5pm
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 20
Allwch chi guro a chael eich enwi'n ? Bydd ein cwestiwn heno'n ymwneud ag ailgylchu mwy na 250,000 tunnell o . Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth yn
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 20
Daeth cannoedd o bobl i Ffair Yrfaoedd Rhondda Cynon Taf, yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, yr wythnos yma. Roedd amrywiaeth enfawr o ddarpar gyflogwyr wrth law ac yn awyddus i gyflogi gweithwyr newydd!
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 20
Mae dros 37,000 o ymwelwyr wedi galw i weld Canolfan Pennar, Hwb Cymunedol newydd Aberpennar, ers iddi agor ym mis Mehefin
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 20
Newyddion yr wythnos yma o’r Ystafell Newyddion – a golwg ar yr wythnos i ddod: (20/09/19)
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 20
Mae nawr gan y Cyngor wefannau arbennig am baratoi ar gyfer Brexit. I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylydd Sefydlog yr UE ac am wybodaeth sy'n berthnasol i fusnesau, sefydliadau trydydd sector a data personol, cliciwch yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT Sep 20
Mae llyfrau sain ar gael ymhob un o'n llyfrgelloedd. Holwch yn eich llyfrgell leol am ragor o wybodaeth
Reply Retweet Like