Twitter | Search | |
Cyngor RhCT
Cyfrif Twitter Swyddogol CBSRhCT. Yn ateb ymholiadau 9am-5pm yn ystod yr wythnos. Tu allan i oriau swyddfa Yn Saesneg:
15,666
Tweets
40
Following
323
Followers
Tweets
Cyngor RhCT 4h
Mae modd ailgylchu caniau a photeli mewn bagiau CLIR yn rhan o’r casgliad wrth ymyl y ffordd
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 5h
Bydd ymchwiliadau daear ar y llain las gyferbyn â Llyfrgell Treorci o dd.Mawrth, 28 Mai i baratoi ar gyfer atgyweirio wal gynnal. Bydd gwaith yn cymryd 5 diwrnod. Efallai bydd angen cau'r lôn ar ffordd fynedfa'r llyfrgell (i Faes Parcio Stryd Dyfodwg) - bydd mynediad dal ar gael
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 6h
Bydd y Cyngor yn rhoi triniaeth ar wyneb y ffordd yn yr Efail Isaf o 28-29 Mai sy'n gofyn am gau ffyrdd (7am-5pm) ar Ffordd-y-Capel a Heol-y-Parc am 660m i'r gyffordd â Pharc Nant Celyn. Bydd sbwriel a deunydd i'w ailgylchu yn cael eu casglu o dai lleol ddydd Iau, 30 Mai
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 6h
Mae'r Cyngor wedi derbyn £3 miliwn o gyllid gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 – gan gynnwys cyllid arwyddocaol ar gyfer Teithio Llesol, coridor yr A4119 a chynlluniau Llwybrau Diogel yn y Gymuned yn Llwynypïa a Phont-y-clun:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 7h
Mae cychod parc Aberdâr yn hwyl i'r teulu cyfan! Ar agor 10am-5pm ddydd Sadwrn a dydd Sul y penwythnos yma, wedyn bob dydd yn ystod hanner tymor!
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 7h
Mae rhieni'n cael eu hatgoffa bod plant sy'n colli'r ysgol yn colli allan ar lawer yn fwy - yn blentyn ac yn oedolyn . Darllenwch yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 7h
Newyddion yr wythnos yma o’r Ystafell Newyddion (24/05/19) – a golwg ar yr wythnos i ddod:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 7h
Fydd y cyfrif yma ddim yn cael ei fonitro dros Ŵyl y Banc – o 5pm ddydd Gwener 24 Mai tan 9am ddydd Mawrth 28 Mai. Mae'r ddolen isod yn cynnwys gwybodaeth bwysig am wasanaethau'r Cyngor, a manylion cyswllt mewn argyfwng, ar gyfer y cyfnod yma. Diolch
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 8h
Fis Medi 2018, rhoddon ni derfyn ar yfed ar strydoedd a . Cymerwyd y diodydd alcoholaidd yma oddi ar unigolyn ym Mhontypridd ddoe ar ôl iddo gael ei ddal gan gamerâu CCTV. Gwybodaeth am ein hymgyrch Rhoi terfyn ar yfed ar y stryd yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT retweeted
YGGTonyrefail 8h
Da iawn Cyngor Eco am helpu i ailgylchu 25.6 Kg o wastraff wyau pasg. Well done Eco council for helping the school to recycle 25.6Kg of Easter Eggs packaging.
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 8h
Bydd Gŵyl Aberdâr 2019 yn cael ei chynnal ym Mharc Aberdâr, ddydd Sadwrn 25 Mai. Bydd gatiau ar agor rhwng 11am a 5pm. Mynediad AM DDIM. Am ragor o wybodaeth, ewch i:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 8h
Mae gwneud eich Dyletswydd i Ofalu yn ein helpu: ✅ i wrthsefyll tipio anghyfreithlon ✅ i’ch gwarchod chi rnag cael dirwy o £300 neu gael eich erlyn 💻: Ewch I .
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 8h
Byddwch yn barod am antur ym Mharc Gwledig Barry Sidings yn ystod hanner tymor. Mae'r parc yn llawn llwybrau i'r teulu cyfan eu harchwilio! Rhagor o wybodaeth yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 9h
Mae Taith yr Aur Du yn brofiad hwyl i'r teulu cyfan – dyma gyfle i gael blas ar fywyd Glöwr Cymru gyda theithiau o dan ddaear – cynlluniwch eich ymweliad yn ystod Hanner Tymor heddiw!
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 9h
‘Edrych ymlaen at yr adolygiad o wariant’ - Blog diweddaraf y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor. Cliciwch yma:
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 9h
Cwblhawyd cynllun gosod wyneb newydd ar Faes Chwaraeon yn ddiweddar – dyma luniau ohono cyn ac ar ôl y gwaith. Mae'r cynllun yn rhan o becyn ariannu 3 blynedd, gwerth £23.5miliwn, ar gyfer gwaith cynnal a chadw priffyrdd, a ddechreuodd ar 1 Ebrill
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 10h
Etholiadau Ewrop: Mae nifer y papurau pleidleisio wedi cael ei ddilysu, pleidleisiodd 32.3% o drigolion y Fwrdeistref Sirol. Bydd y broses gyfrif yn cael ei chynnal ddydd Sul, 26 Mai o 6pm
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 11h
Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yw'r lle i fod y Penwythnos Gŵyl y Banc yma. Ymunwch â'r hwyl yn
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT 12h
Ydych chi'n meddwl am dreulio amser yn yr ardd dros ŵyl y banc? Mae Canolfan Arddio Maesnewydd, Aberdâr, ar agor y penwythnos yma (Sad a Llun 10am-3pm) os ydych chi'n meddwl am harddu'r ardd neu eisiau cerdded o gwmpas y ganolfan a mwynhau'r celf a chrefft.
Reply Retweet Like
Cyngor RhCT retweeted
Welsh Mining Experience May 23
Rydyn ni ar agor ddydd Llun (Gŵyl y Banc) ac yn ystod hanner tymor! Dewch am deithiau, gweithgareddau gwneud siocledi a sesiynau crefftau i blant, a llawer yn rhagor! Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 682036 neu gadw lle ar daith
Reply Retweet Like