tanginamo mainet Jul 9
babangis tumugtog ng mga tropa ko