Creative Scotland Mar 26
Tha ‘Tairm’ - a’ chiad òran shingilte bhon dàrna clàr aig – a-nist ri fhaighinn. Agus abair bhideo brèagha air a shon, a chaidh a dhèanamh le taic bhon mhaoin ‘Tasgadh’ aig ar caraidean