Cornucopia Magazine Aug 1
Suraya Yusof reviews the Pera Museum's exhibition Istanbul’s Seaside Leisure: Nostalgia from Sea Baths to Beaches.