Coordi ONGD Lleida Apr 20
Dina Abdelgawad Shosha veu així les migracions forçades. La seua obra (Forced Migration 2) està entre les 50 seleccionades a 2018