Josep Pons Conductor Nov 19
. tracta el tema etern de les relacions humanes Aquest cap de setmana el dirigeixo juntament amb i 🗓23 i 24 nov 📌 amb l’