Κλασικός Έλλην Apr 15
Αγιογραφία εκ χειρός γέροντος Αναστασίου του Ιερού Κελλίου Αγίου Προδρόμου εκ Φουρνά.