ಚಿರುಚಿಕ್ಕಯ್ಯ.ಆರ್.ಏಚ್ Aug 4
ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕರು ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ