Ταπεινος May 18
🌺🌿🌿 Πού είναι το μελλοντικός προορισμόςτης ανθρωπότητας; Ο λόγος του Θεού «Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό» 🎬🎬 … …