Chalmers Industritek Mar 12
Besök från Försvarsmakten som vill veta mer om bland annat materialet grafen och artificiell intelligens. Besöket representerade flera delar av Försvarsmakten såsom armén, marinen och flygvapnet med flera...