Chalmers Industritek Sep 13
" i flödet — som att tappa pengar från ett lastbilsflak". Det är inte bara butiker och som slänger mat i onödan. Otroligt mycket mat kasseras längs vägen. Kristina Liljestrand vet hur man kan minska svinnet i :