Chalmers Industritek Jun 7
Vill du bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle? Fena på produktionsplanering och produktionsteknik? Sök jobbet som projektledare inom cirkulär ekonomi!