Catorze Nov 17
La de Jeff Buckley és una de les millors versions que s'han fet mai de l'«Hallelujah» de Leonard Cohen: