SAL-CUP Les Franqueses Nov 16
Acabem la nostra participació escoltant a en Josep Manel Busqueta per incidir en la construcció d'estructures populars i el model social que volem.