COLEF Illes Balears Oct 31
COLEF illes Balears col·laborant en les d’assessorament esportiva organitzades per , gestió de clubs, mapa de subvencions, legislació, escoles d’estiu, i campus, esdeveniments i seguretat. Un compendi informatiu pràctic per a la gestió esportiva.