Christian Nøttveit 21 May 12
Vurderte hypermoderne mann-mann markering i dag, men hallo, eg e jo ikje heilt domme heller!