CNL de Girona May 6
A punt d'iniciar la sessió de sensibilització adreçada a educadors i monitors socials.