CIT UPC Nov 19
Replying to @museupicasso
Emmanuel Guigon, director del , dona la bienvenida a la Jornada Innovació i transferència.