Christoffer Carlsson Aug 16
Haha jo, jag vet, den är massiv. Bred, men lodar inte så djupt (som jag minns det). LCB är något smalare men går djupare.