Twitter | Search | |
Cardiff and Vale College
Inspirational. Inclusive. Influential. Ysbrydoledig. Cynhwysol. Dylanwadol.
9,006
Tweets
1,132
Following
7,825
Followers
Tweets
Cardiff and Vale College 3h
Best of luck to all students taking their exam today. Don't forget to: ✍️Make yourself comfortable. ⏱️Manage your time. 📖 Take time to read through all the instructions and questions carefully.
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College 3h
Pob lwc i’r holl fyfyrwyr sy’n sefyll eu harholiad heddiw. Cofiwch: ✍️ Gwnewch eich hun yn gyfforddus. ⏱️ Does neb yn disgwyl perffeithrwydd. 📖 Cymerwch amser i ddarllen trwy'r cyfarwyddiadau a chwestiynau yn ofalus.
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College 20h
The next generation of Welsh artistic talent’s work will be on display in the Capital next month when Cardiff and Vale College’s Creative students hold their special end of year show and exhibition. 👩‍🎤👨‍🎨📸 Learn more:
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College 20h
Bydd y genhedlaeth nesaf o waith talent artistig Cymru’n cael ei harddangos yn y brifddinas fis nesaf pan fydd myfyrwyr Creadigol Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnal eu sioe a’u harddangosfa diwedd blwyddyn arbennig. 👩‍🎤👨‍🎨📸 Dysgu mwy:
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College retweeted
CAVC Sport May 17
A great night at the Awards Night 🏉 🏆 ⭐️   Noson gwych yn Noson Wobrwyo 🏉 🏆 ⭐️
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 17
Huge Congratulations to Andrew Wigley (Certificate in HR Practice) and Simon Whitbread (Certificate in HR Management) who both got Student of the Year for their respective courses at the Wales Student Awards last night. 👏🥇
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 17
Llongyfarchiadau enfawr i Andrew Wigley (Tystysgrif mewn Ymarfer AD) ac i Simon Whitbread (Tystysgrif mewn Rheolaeth AD) am ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn am eu cyrsiau priodol yng Ngwobrau Myfyrwyr Cymru neithiwr. 👏🥇
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 17
Our Mindfullness and Wellbeing team have had such a great week supporting and Wellbeing Week. Learners have been able to take part in numerous activities and they've even been provided with 'Top tips for exams' handouts! 🥰
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 17
Mae ein tîm Lles a Gofal wedi cael wythnos wych yn cefnogi ac Wythnos Lles. Mae dysgwyr wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac wedi derbyn taflen ‘Cyngor doeth ar gyfer arholiadau’! 🥰
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College retweeted
CAVCInternational May 17
It’s been an amazing year in Cardiff for our first group of graduates. Congratulations on your achievements and thank you for engaging so positively with your football training and English language studies 🎓🇫🇷🇵🇫🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 17
Replying to @CAVC
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 17
NEWS: Marco Pierre White plays host to CAVC Hospitality and Catering students! 🗞👨‍🍳👩‍🍳 NEWYDDION: Marco Pierre White yn croesawu myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo CAVC! 🗞👨‍🍳👩‍🍳
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 16
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
We have been hugely proud to be with Higher Apprentice and former learner Nia Jones and College partner employer who both made it to the finals of the – a fantastic achievement!
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
Roeddem yn falch iawn o fod gydag Uwch Brentis a chyn-fyfyrwraig Nia Jones a chyflogwr partner y Coleg a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobrau cymwysterau galwedigaethol – am gyflawniad gwych!
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
Llongyfarchiadau Nia! Congratulations Nia!
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
Very proud to work with you all on this brilliant scheme developing future talent. 🤞 for tonight!
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
Diolch! And to the and nominees too. Good luck all!
Reply Retweet Like
Cardiff and Vale College May 15
Good luck to Nia Jones and our shortlisted nominees at tonight’s 🎉 Pob hwyl i Nia Jones a ein henwebwyr ar y rhestr fer yn heno 🎉
Reply Retweet Like