Twitter | Search | |
Bridgend College
Byddwch yn bopeth y gallwch fod / Be all that you can be. TES FE College of the Year 2019
8,290
Tweets
1,040
Following
7,467
Followers
Tweets
Bridgend College Jun 15
Come along to watch the fantastic work produced and created by our learners 🎬 📍Sony Theatre, Bridgend College 📆 Wednesday, June 26th 2019 🕐 6 - 7:30 pm
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 15
Dewch draw i wylio’r gwaith ffantastig sydd wedi chael eu gynhyrchu a’u chreu gan ddysgwyr 🎬 📍Theatr Sony, Coleg Penybont 📆 Dydd Mercher, Mehefin 26th 2019 🕐 6 - 7:30 yh
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 15
Balch iawn o’n dysgwyr Travis, Morgan a Harri sydd wedi arwyddo cytundebau â’r wythnos yma Mae’r tri wedi dod trwy rheng gyda darlithwyr a thim hyfforddi eithriadol
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 14
So proud of our learners Travis, Morgan and Harri who have signed professional contracts with this week. All three are learners who have come through the ranks with our exceptional lecturers and coaching team!
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 13
Huge congratulations to 3 of our learners who have recently signed a professional contract with Over the last two years they have worked extremely hard on and off the pitch at our first class Well done to everyone!
Reply Retweet Like
Bridgend College retweeted
Joe Baldwin Jun 13
Join the team as our Nursery and Playscheme Manager. We are seeking a person-centred and enthusiastic leader, who is passionate about delivering excellent opportunities for children to thrive and learn in a safe environment. 💻 Apply:
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 13
Thanks to for coming to do a Clogsfit session with our learners this morning! Diolch i ti Tudur am sesiwn Clogsfit gwych
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 13
Yn rhan o barotoadau ar gyfer prom Bl 11 mae’n dysgwyr Gwallt a Harddwch wedi bod yn gwneud treialon gwallt a cholur ar ddisgyblion yr ysgol. Darllenwch yma am yr apêl a chadwch lygaid allan ar heno 👀
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 13
As part of preparations for the Year 11 prom, our Hair & Beauty learners have been doing hair and make-up trials for the school pupils! Read more here about the great appeal and keep your eyes peeled on tonight👀
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 13
Mynychodd ein Interniaid â chymorth, sydd wedi bod yn gweithio yn Ysbyty Tywysoges Cymru , seremoni wobrwyo yr wythnos diwethaf. Profiad gwych iddynt! Rydym yn edrych ymlaen at eu seremoni wobrwyo nhw i heddiw
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 13
Our Supported Interns, who have been working at the Princess of Wales Hospital , attended an award ceremony last week. A fantastic experience for them all. We are looking forward to their graduation ceremony today👏
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 12
Byddwn yn cynnal sesiynau blasu AM DDIM yn ystod Wythnos Addysg Oedolion 2019. P'un a hoffech chi wella'ch sgiliau garddio neu ddysgu iaith newydd, dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle heddiw
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 12
We will be hosting FREE taster sessions during Adult Learners’ Week 2019. Whether you'd like to improve your gardening skills or learn a new language, follow the link to find out more information and to book your place today!
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 12
Rydym yn falch i noddi'r noson wobrwyo cynghrair Pêl Rwyd Iau Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar! Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o'r noson ac i'r holl enillwyr
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 12
Proud to have sponsored the Bridgend Junior Netball league presentation evening recently. Congratulations to all involved and to all the winners!
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 11
Great exhibition by our Foundation Degree Art & Design students at our Arts Academy If you haven’t already been, this isn’t one to miss! Here’s a sneak peak of their fantastic work
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 11
Arddangosfa anhygoel gan ein myfyrwyr cwrs Gradd Sylfaen Celf a Dylunio ein Hacademi Celfyddydau. Os nad ydych chi wedi bod yno yn barod, peidiwch a cholli allan! Dyma flas o’r gwaith ffantastig
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 11
Great to have visiting our Hospitality & Tourism department this morning. It was a pleasure to prepare a picnic and some fantastic food!
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 11
Hyfryd i gael yn ymweld â’n adran Lletygarwch a Thwristiaeth bore yma. Roedd hi’n bleser i baratoi picnic a bwyd ffantastig!
Reply Retweet Like
Bridgend College Jun 10
Galw ar holl arddwyr! Peidiwch anghofio am Sêl Blanhigion yr Adran Garddwriaeth yn ystod yr wythnos hon ar ein Campws ym Mhencoed. Caiff rhodd ei wneud i
Reply Retweet Like