Bowycha Aug 21
พักผ่อนชมวิวริมอ่างเก็บน้ำไปเรื่อยๆ พร้อมกับเพลงโปรด มันคือการชาร์ตแบตที่ดีเลย ธรรมชาติที่นี่สงบ สวย อากาศดี จะกางเต้นท์หรือเลือกพักบ้านพักก็ได้ ใกล้ๆ แค่สระบุรีเอง "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า"