Twitter | Search | |
Børns Vilkår
Vi arbejder for alle børn i Danmark og tweeter især nyheder og holdninger om og . Pressekontakt: 20 20 44 59
987
Tweets
739
Following
2,989
Followers
Tweets
Børns Vilkår 1h
"Et kæmpe svigt"! Sådan siger til om de manglende underretninger om overgreb i Jehovas Vidner. Børn underlagt negativ social kontrol må ikke lades i stikken og der er blandt andet brug for mere specialviden.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 14
Danmark er et for rigt land til at have fattige børn. Glædeligt, at vil sætte ind over for . Bare ét år i fattigdom i et barns opvækst mindsker chancen for at få uddannelse og stifte familie (kilde: AE).
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 13
Partnerskabet med har betydet, at vi er nået længere politisk, end vi kunne alene. Efterladt tydeligt aftryk med bl.a. nyt skilsmissesystem. Interview i Magasin med og Henriette Christiansen. Artikel:
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 12
TIDLIG INDSATS kræver mere end penge til 100 af 543 berettigede institutioner. Vi ved, at tryghed og tidlig indsats gør den største forskel i børns liv. Øgede investeringer i er nødvendigt.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 9
Lovforslag om psykisk vold sender et vigtigt signal om at opdragelse aldrig må krænke børn! Børn har ret til at trives og udvikle sig - og den ret kæmper vi for hver dag.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 7
Mobiler skal UD af omklædningsrum på skoler og i foreningslivet. På trods af Umbrella-sagen, som skabte stor opmærksomhed om krænkende billeddeling, henvender flere børn sig om problemet på
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 6
Vi taler højt om de ting, børn kun tør hviske om på . Tak fordi du tog dig tid i dag til at lytte, Mette Frederiksen (). Dejligt når vores folkevalgte besøger os for at få input til, hvordan vi som samfund sætter på dagsordenen.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 5
Vi holder konference med på Christiansborg i dag, hvor vi præsenterer ny viden om børns digitale liv i hjemmet, i børnehaven og i skolen med bl.a. , , , og .
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Feb 4
VIS INTERESSE Mange børn sejler deres egen sø online. Når krænkende billeder, hårdt sprog og kommercielle superkræfter er hverdag, bør forældre og andre voksne ruste børn til at kunne færdes sikkert. Ny undersøgelse ⬇
Reply Retweet Like
Børns Vilkår retweeted
Sofie Birch Jan 30
Børn har ret til trivsel. Vi skal ikke acceptere negativ social kontrol, det er ødelæggende for den enkelte og vi har pligt til at gribe ind, siger til konf om negativ social kontrol m
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 30
Børn og unge, der udsættes for negativ social kontrol, føler sig ensomme, og flere har selvmordstanker og gør skade på sig selv. Derfor skal vi bryde ind. Vi holder konference om negativ social kontrol i dag med bl.a. , og
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 29
BRYD IND Børn, der er underlagt negativ social kontrol, må ikke lades i stikken. Vi mangler specialviden og flere steder, der kan gribe de unge, hvis de bryder med det kontrollerende miljø. Vores nye rapport kortlægger emnet ⬇
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 29
Økonomi må aldrig afgøre, om børn får hjælp. Der gik et år, før børnene i Albertslund-sagen kom til udredning og psykolog i børnehusene. Sagen giver anledning til at se på, om finansieringen af børnehusene skal ændres.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 27
Pædagoger og ledelse SKAL være fagligt rustede til at spotte, når børn viser tegn på overgreb og gribe ind, lyder det fra Bente Boserup til . Vi skal lære af den frygtelige sag fra Albertslund.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 22
👍🏾FLERE ELEVER TRIVES Dejligt at det store brede fokus på at bekæmpe mobning bærer frugt. Vi er ikke i mål og ser frem til fortsat at forebygge og stoppe mobning sammen med stærke samarbejdspartnere.
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 21
BEKYMRENDE. 14% af elever i grundskolen har flere end 20 fraværsdage. Det svarer til knap 95.000 børn. Sammen med vil vi derfor hjælpe det stigende antal børn, der ikke magter at gå i skole
Reply Retweet Like
Børns Vilkår retweeted
Malene Angelo Jan 16
En tryg tilknytning til en voksen i daginstitutionen er afgørende for børns trivsel. 140 deltagere, der til daglig har ansvaret for små børns tryghed, trivsel og udvikling, deltager i temaaften om tilknytning og omsorg i dagtilbud!
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 16
Der er brug for handling! Psykisk mistrivsel er et voksende problem og fylder mere og mere på . Små børn har brug for tryghed og omsorg, og vi skal forebygge mistrivsel tidligt i barnets liv. Derfor er vi også en del af
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 12
GODE NYHEDER: Med åbningen af i Aarhus og med nye digitale muligheder, kan vi nu rådgive endnu flere børn og unge. Det sikrer nyt stort partnerskab med Læs mere her:
Reply Retweet Like
Børns Vilkår Jan 10
NY RAPPORT: Uligheden i børnehavebørns digitale muligheder er for stor. Forældre og børnehaver skal have større fokus på, hvordan digitale medier kan stimulere børnenes kreativitet og lyst til at lære. Rapport med Medierådet og
Reply Retweet Like