Вестник Борба Sep 12
Инж. Добрев подписа договор за финансиране на проект за виртуален музей по програма Румъния-България