EduliusDeMorouzos*! Aug 19
Do autoritarismo no ecoloxismo político e do non fala o Pepe..