Biljana Lukić 20 Mar 13
Koliko milijardi ode u rupu bez dna na Kosovu, pitam se borimo li se da ga zadržimo, ili da nam ga ne vraćaju.