ಕುಮಾರಣ್ಣನ & DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ💪 Feb 22
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.