Twitter | Search | |
Ben Caspit בן כספית
Author of the best seller The Netanyahu Years, senior columnist, Maariv, Al-Monitor, Radio 103 fm, TV anchorman, Retweets do not imply endorsement.
15,257
Tweets
973
Following
182,515
Followers
Tweets
Ben Caspit בן כספית 3h
Replying to @RahavRan
אתה לא מאמין לו?
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 3h
גורי אלפי על משה כחלון
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 3h
ושוב. אני מנדנד. שתפו ובואו
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 18h
Replying to @AmirKochavi
האמת שעושים מעליות.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 18h
Replying to @AmirKochavi
ראש עיר רציני היה ממזג את העיר.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 20h
Replying to @erancherpak
ברור. וזה גם פורסם.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 22h
Replying to @EldadYaniv @HadasRibak
חודש כן, חודש לא
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 23h
Replying to @alisaripel
כן
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית 24h
לפנים משורת הדין, טורשישי עולה במלואו בשישי. שעת חירום. בואו להפגנה. שתפו. הפיצו. קחו אחריות. שבת שלום
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
Replying to @chaimlevinson
שחטת
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
Replying to @attaliami
נתניהו לא יכול לפזר את הכנסת. צריך 61 ידיים.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
דבר דוברת ההתנתקות
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
לא כל כך מצחיק, משה.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
Replying to @eranshir @attaliami
אני מדבר על זה היום 2700 מילה במעריב. ולא רק היום. ולא רק אני.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
Replying to @attaliami
יש חוק כזה שנקרא "לשון מאזניים"? מה זה הקשקוש הזה? עקרונות, ערכים, הבטחות, מה עם כל זה? לא לשון ולא קלשון. הם בסך הכל צריכים לא להרים יד בעד התועבה שהבטיחו לבלום. זה הכל. זה לא יעבור בלעדיהם.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
Replying to @GadiTaub1
קשקשן. אני בעד פיסקת התגברות שפויה ומאוזנת גם היום. אתה פילוסוף, לא? תקרא. הכל כתוב. כולל בטור היום.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 24
אם יוקדמו הבחירות, איזנקוט ויאיר גולן יכולים להתמודד. מה ליברמן באמת רוצה?
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 23
Probably the one on the right side
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 23
Replying to @attaliami
אה. וזה בעצם קופון שמאפשר לו עכשיו להפר התחייבות מפורשת, להתהפך על ערכיו המוצהרים, להזדכות על עמוד השידרה ולהשתתף בתועבה שעלולה לרסק את שלטון החוק. הבנתי.
Reply Retweet Like
Ben Caspit בן כספית May 23
Replying to @TalSigron @Roy_Folkman
אתה מקשיב לעצמך? לא צריך לדרוש כלום. זה הצד השני דורש. צריך לקיים את הגטחת הבחירות ולא להצביע בעד סוף הדמוקרטיה. זה הכל. זה כתם שלא יימחה מעליהם לעולם.
Reply Retweet Like