Bartosz Lewandowski Jun 17
Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną drukarza z Łodzi, w której domaga się uznania za niekonstytucyjny art. 138 KW. Sformułowany w głębokim PRL przepis do walki ze spekulacją służy środowiskom LGBTQ do łamania wolności sumienia i woln. gospodarczej