Twitter | Search | |
Meithrin Balŵn Coch
Proffeil Cymraeg Red Balwn Coch! Chwilio am meithrin safon uchel? Edrychwch dim pellach! Am wybodaeth ewch i'n wefan, manylion isod! Twitter Saesneg
829
Tweets
4,934
Following
621
Followers
Tweets
Meithrin Balŵn Coch 20h
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch 22h
🎉 GWOBR 🎉 Rydym wedi ennill y wobr o ansawdd uchaf ar gyfer Meithrinfeydd yn y DU! Mae ein plac a thystysgrif Cyfrif e-Ansawdd bellach wedi'i arddangos yn falch yn ein derbynfa 🎉🏆
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 22
Nid ydym yn lleoliad a ariennir, fodd bynnag, rydym yn cyflwyno Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, rydym hefyd yn cynnal asesiadau trwy'r Proffiliau Cyfnod Sylfaen 🎈 Rownd derfynol ar gyfer Meithrinfa y flwyddyn 2018
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 22
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 22
YFORY byddwn yn dathlu Diwrnod Sant George, bydd yna gweithgareddau arbennig ar gyfer pob grŵp a bwydlen arbennig. Mae plant & staff yn cael eu gwahodd i’r Feithrinfa yn gwisgo dillad lliw y faner Lloegr, coch neu wyn 🌹🌹🌹
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 22
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 21
Clwb Gwyliau ✅ Er ein bod yn leoliad heb ei ariannu, rydym yn parhau i gyflwyno'r Cyfnod Sylfaen trwy gydol y flwyddyn 🤗 Y plant yw ein dyfodol, rydym yn deall pa mor bwysig yw darparu lleoliad gofal plant addysgol, hwyliog ac o ansawdd uchel yn barhaus🎈 # RBCDN
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 21
⭐️ MIS RHEOLI STRAEN ⭐️ Yr wyf fi, Amy yn mwynhau dad-straen drwy gyrru hir i ymweld fy nhad🤗Beth sy'n gwneud i chi wenu eto? 🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 20
Ymddiheuriadau am yr swydd hwyr rwyf wedi bod yn brysur gyda hyfforddiant staff. Dyma luniau o'n meysydd dysgu a chwarae. Byddaf yn cyhoeddi syniad arall o reoli straen gan Amy yfory🎈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 20
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 19
Byddwn yn ôl ar y Cyfryngau Cymdeithasol o 09:00, am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Feithrinfa yn uniongyrchol. Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 07:30 - 18:00or (ac eithrio gwyliau banc). Nos da 🎈🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 19
Rydym wedi ennill y wobr ansawdd uchaf ar gyfer Meithrinfeydd yn y DU! Rydym hefyd yn FINALIST (Terfynol 3) yng Ngwobrau Meithrinfa'r Flwyddyn 2018 🎉
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 19
Arbenigwr y Cyfryngau Cymdeithasol @ 🎈 Gweler y lluniau am ragor o wybodaeth a Erthygl Newyddion Meithrin ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol yn ôl yn 2017 ✅⬇️😀
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 19
⭐️ MIS RHEOLI STRAEN ⭐️Yr wyf fi, Georgia-Paige yn mwynhau dad-straen drwy fynd am Starbucks ac yn mynd am yrru hir i'r traeth🤗Beth sy'n gwneud i chi wenu eto? 🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 19
☀ Polisi Gofal Haul ☀️Caru yr haul? Gwnewch y gorau ohono, ond byddwch yn ddiogel, bob amser! @ cardiffsocial1
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 18
Diolch am gynnal digwyddiad hwyliog a llawn gwybodaeth Aelodau Digwyddiad yn y Stadiwm anhygoel a diolch am y cyhoeddiad 😀 Nid oeddem yn disgwyl hyn diolch hefyd!
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch retweeted
Huw Irranca-Davies Apr 18
Great to meet this morning. We're working hand in hand with them to deliver our ambitious Childcare Offer for Wales, which will provide 30 hours a week of free early education and childcare for working parents of 3 and 4 year olds, for 48 weeks of the year.
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 18
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 17
🎉 DATHLU 🎉 Rydym wedi ennill y wobr ansawdd uchaf ar gyfer meithrinfeydd yn y DU! Yn ychwanegol a hyn, rydym yn year ROWND TERFYNOL yng Ngwobrau NDNA yr Feithrinfa’r Flwyddyn 2018 yn yr DU ac yn Rhyngwladol 🎈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Apr 16
✅ CLWB GWYLIAU ✅ Yn dilyn ein llwyddiannau diweddar, rydym am roi rhywbeth yn ôl i'n teuluoedd ac aelodau o'n cymuned leol! Rydym nawr yn cynnig Clybiau Gwyliau ar gyfraddau is, £30 y dydd i un plentyn neu £50 y dydd i ddau blentyn (brodyr a chwiorydd).
Reply Retweet Like