Twitter | Search | |
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog
Wobr Ansawdd UCHAF ar gyfer Meithrinfeydd y DU [eQC3] & rydym yn yr ROWND TERFYNOL MEITHRINFA FLWYDDYN 2018. 🎉 Twitter Saesneg
1,259
Tweets
4,793
Following
614
Followers
Tweets
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Nov 25
O hyn ymlaen dim ond ein Tudalen Tudalen a Chyfrif Instagram y byddwn yn eu defnyddio, mae'r ddau hyn yn gweithio orau i'n busnes. Dilynwch tudalen FB ni a'n Instagram Diolch yn fawr
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 29 Jul 19
Mae wedi lansio heddi i hyrwyddo Gan mai hwn ywr rhieni a gofalwyr edrychwch ar y wefan hon i gael syniadau chwarae a chael eich plant yn yr awyr agored?
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 29 Jul 19
have launched to promote As it is the Parent & Carers check out this website for play ideas & getting your children outdoors? 🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 23 Jul 19
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 12 Jul 19
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 11 Jul 19
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei amddiffyn yn llawn rhag peryglon gormod o - sut? gweler y delweddau ynghlwm! ☀️ @SunafetyS @PublicHealthWe
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 11 Jul 19
🤗💡
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 11 Jul 19
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 11 Jul 19
Thank you for the RT :)
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 10 Jul 19
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 9 Jul 19
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 9 Jul 19
Mae angen Cynorthwy-ydd Meithrin ar gyfer ein feithrinfa ddwyieithog, brysur, gyfeillgar ac ennill gwobr hon yn Llanedeyrn . Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen🎈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 8 Jul 19
Mae'r I ar gael yma yn ein Meithrinfa & Ennill Gwobr! Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, archebwch yn NAWR i osgoi siom!🎈😀
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 5 Jul 19
Mae ar ben a yn dod i ben yfory! I gefnogi gwahoddodd pawb i yn wisgo dillad lliwgar, darparu llawer o weithgareddau hwyliog a chynnal 🌈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 5 Jul 19
Woop Woop! Yn dilyn ein Harolygiad at Ddydd Llun 1af o Orffenaf 2019 rydym wedi cael o 5 🌟 ETO! 🙌🏿🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 2 Jul 19
Mae wedi orffen a yn orffen Dydd Sadwrn, i gefnogi bydd yn cynnal dathliad ar DYDD GWENER! Gan ei fod yn hefyd bydd yn cynnal , gwahoddir yr holl blant a staff i gwisgo lliwiau yr enfys 🌈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 2 Jul 19
Mae yn un o'r 3 Meithrinfa Uchaf yng 2019, ein trydedd flwyddyn yn olynol! Er mwyn cael ei’n rhestru fel un o'r 3 uchaf mae'n rhaid i ni basio arolygiad 50 pwynt sy'n cynnwys popeth o hanes, cwynion i rhagoriaeth gyffredinol🎈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 1 Jul 19
YFORY byddwn yn croesawu i mewn i'r Feithrinfa o 09:15 awr, bydd pob grŵp yn cymryd eu tro i dynnu eu llun. P.S dyma'r cefndir a ddefnyddir yfory, mae'n edrych yn wych mewn du a gwyn hefyd! 🤗📸
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 26 Jun 19
Rydyn ni wrth ein bodd â ond mae DIM byd yn curo ffotograff proffesiynol. Ddydd Mawrth nesafbyddwn yn croesawu i mewn i'r Feithrinfa o 09:15, bydd pob grŵp yn cymryd eu tro i dynnu eu llun🤗📸
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog 25 Jun 19
😆 Sillafu eich enw gan ddefnyddio emojis yn unig, fi yw: 🌞🌳🐘🥔🧢🍏👃🏼ℹ️👁 - 🐒🍎 🧶🧶 (Stephanie-Mayy). 😆
Reply Retweet Like