Twitter | Search | |
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog
Wobr Ansawdd UCHAF ar gyfer Meithrinfeydd y DU [eQC3] & rydym yn yr ROWND TERFYNOL MEITHRINFA FLWYDDYN 2018. 🎉 Twitter Saesneg
1,258
Tweets
4,889
Following
625
Followers
Tweets
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 29
Mae wedi lansio heddi i hyrwyddo Gan mai hwn ywr rhieni a gofalwyr edrychwch ar y wefan hon i gael syniadau chwarae a chael eich plant yn yr awyr agored?
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 29
have launched to promote As it is the Parent & Carers check out this website for play ideas & getting your children outdoors? 🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 23
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 12
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 11
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei amddiffyn yn llawn rhag peryglon gormod o - sut? gweler y delweddau ynghlwm! ☀️ @SunafetyS @PublicHealthWe
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 11
🤗💡
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 11
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 11
Thank you for the RT :)
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 10
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 9
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 9
Mae angen Cynorthwy-ydd Meithrin ar gyfer ein feithrinfa ddwyieithog, brysur, gyfeillgar ac ennill gwobr hon yn Llanedeyrn . Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen🎈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 8
Mae'r I ar gael yma yn ein Meithrinfa & Ennill Gwobr! Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, archebwch yn NAWR i osgoi siom!🎈😀
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 5
Mae ar ben a yn dod i ben yfory! I gefnogi gwahoddodd pawb i yn wisgo dillad lliwgar, darparu llawer o weithgareddau hwyliog a chynnal 🌈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 5
Woop Woop! Yn dilyn ein Harolygiad at Ddydd Llun 1af o Orffenaf 2019 rydym wedi cael o 5 🌟 ETO! 🙌🏿🤗
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 2
Mae wedi orffen a yn orffen Dydd Sadwrn, i gefnogi bydd yn cynnal dathliad ar DYDD GWENER! Gan ei fod yn hefyd bydd yn cynnal , gwahoddir yr holl blant a staff i gwisgo lliwiau yr enfys 🌈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 2
Mae yn un o'r 3 Meithrinfa Uchaf yng 2019, ein trydedd flwyddyn yn olynol! Er mwyn cael ei’n rhestru fel un o'r 3 uchaf mae'n rhaid i ni basio arolygiad 50 pwynt sy'n cynnwys popeth o hanes, cwynion i rhagoriaeth gyffredinol🎈
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jul 1
YFORY byddwn yn croesawu i mewn i'r Feithrinfa o 09:15 awr, bydd pob grŵp yn cymryd eu tro i dynnu eu llun. P.S dyma'r cefndir a ddefnyddir yfory, mae'n edrych yn wych mewn du a gwyn hefyd! 🤗📸
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jun 26
Rydyn ni wrth ein bodd â ond mae DIM byd yn curo ffotograff proffesiynol. Ddydd Mawrth nesafbyddwn yn croesawu i mewn i'r Feithrinfa o 09:15, bydd pob grŵp yn cymryd eu tro i dynnu eu llun🤗📸
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jun 25
😆 Sillafu eich enw gan ddefnyddio emojis yn unig, fi yw: 🌞🌳🐘🥔🧢🍏👃🏼ℹ️👁 - 🐒🍎 🧶🧶 (Stephanie-Mayy). 😆
Reply Retweet Like
Meithrin Balŵn Coch Dwyieithog Jun 20
Mae'n 🎈Gadewch i ni godi ymwybyddiaeth o a adael bobl wybod bod mynd yn fyr o anadl yn rhywbeth y gallai fod angen iddynt ymweld â'u Dr. Cefnogwch yr ymgyrch trwy rannu eu prawf anadl ar-lein ❤️
Reply Retweet Like