Twitter | Search | |
Martien Visser
Duurzaam=Doen | Lector Energietransitie Hanzehogeschool/Entrance | Manager Strategie Gasunie | Fellow Clingendael | Trias Energetica | Meten=Weten
5,237
Tweets
139
Following
4,379
Followers
Tweets
Martien Visser 5h
Replying to @jordy_leeuwen
Wanneer de biomassa echt afval betreft, dan is benutting als energiebron m.i. prima, mits dat efficiënt en schoon gebeurt.
Reply Retweet Like
Martien Visser 5h
Langzaam maar zeker daalt het aandeel biomassa in de Nederlandse hernieuwbare energiemix. Thans is dit aandeel nog 55%. Voor de critici: veel van deze biomassa zou op korte termijn toch als CO2, of zelfs methaan, in de atmosfeer terecht zijn gekomen.
Reply Retweet Like
Martien Visser 9h
Dankzij haar hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa, geothermie, warmtepompen) stoot Nederland per dag 35 kton minder CO2 uit. Op jaarbasis is dat bijna 13 Mton.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 16
Het gebruik van steen- en bruinkool in de EU28 voor de productie van elektriciteit is in 2018 met 3,8% gedaald.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 16
De eerste helft van mei 2019 was 22,3% van alle gebruikte elektriciteit hernieuwbaar, netjes verdeeld over zonpv, windenergie en biomassa. Dezelfde periode vorig jaar was dat nog 16,8%.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 16
Een NL huishouden betaalt per jaar €520 voor de energienetwerken. Circa 5% daarvan betreft het landelijk gasnetwerk van GTS/Gasunie. In die 5% zitten ook de kosten voor aanpassing van buitenlands aardgas (met stikstof) naar gas met Groningenkwaliteit.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 16
Salderen met Belgie. Van de door NL geleverde 3,5 TWh sinds 1 januari is inmiddels 0,6 TWh teruggeleverd. De stroom is aan Belgie verkocht voor gemiddeld 5,0 €ct/kWh en wordt teruggekocht voor gemiddeld 3,8 €ct/kWh (APX-uurprijzen). We blijven wel Hollanders!
Reply Retweet Like
Martien Visser May 15
En al weer een record zonpv. Eergisteren een recordpiek 3,76 GW worden genoteerd. Vandaag om 14 uur was het 3,85 GW, gelijk aan 26% van de Nederlandse elektriciteitsvraag op dat moment.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 15
De echte Nederlandse CO2-voetafdruk is bijna 50% hoger dan waar we in het Klimaatakkoord mee rekenen. Zo veroorzaken we netto 48 Mton CO2-emissie doordat we meer CO2-emissies via producten importeren, dan exporteren.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 15
Doel van de vliegtaks is minder vliegen. Wie toch vliegt, veroorzaakt CO2 en helpt het klimaat niet. De vliegtaks is dan een soort CO2-compensatie aan de samenleving. Bij €7 per ticket komt dat voor een vlucht Amsterdam-Berlijn neer op €64 per ton CO2.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 14
De Global Solar Power Outlook is uit (figuur). Zonpv gaat in 2020 de gewenste 878 GW uit het Energy [r]evolution scenario van (uit 2012) bereiken. Dat is ruim 5x hoger dan de toenmalige (Reference) verwachting. Wie had dat zeven jaar geleden verwacht?
Reply Retweet Like
Martien Visser May 14
Replying to @JvdBBBB @tslinger
Dit is de kerosine die in Nederland wordt ‘gebunkerd’, zeg maar: getankt. Bij autobrandstof telt waar getankt wordt. (dus tanken net over de grens = CO2 voor het buurland)
Reply Retweet Like
Martien Visser May 14
Spectaculaire mondiale daling investeringen (FID) in nieuwe kolencentrales. De gearceerde balkjes geven het New Policies (= bestaand beleid) en het Sustainable Development Scenario (= noodzakelijk beleid) weer.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 14
De groei van wind-op-land stagneert de laatste jaren. De geplande 6000 MW in 2020 wordt niet gehaald. Ik heb de groei van windcapaciteit in inmiddels terug geschaald. Welke parken zijn thans in aanbouw en gaan komende maanden produceren?
Reply Retweet Like
Martien Visser May 13
Dank voor de tip; ik weet dit zeker 😊.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 13
Replying to @meijer_energie
Lage temperatuur is met name verwarming woningen, overige gebouwen en kassen. Hoge-temperatuur is vooral industrie: stoom, ovens, proceswarmte, etc.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 13
De CO2-emissie door het vliegverkeer telt niet mee voor onze nationale CO2-emissie, maar we kunnen die wel uitrekenen via de gebunkerde kerosine op Nederlandse luchthavens. Het gaat dan om circa 6% van onze nationale CO2-emissie.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 13
Replying to @erikvangameren
Ik kan dat niet nagaan. Ik zie wel dat er veel zoninstraling was. Voor zover mij bekend heeft dat te maken met de hoeveelheid vocht in de lucht, wat weer verband houd met de luchttemperatuur. Wie weet hier meer van?
Reply Retweet Like
Martien Visser May 13
Het wordt wat saai, ik geef het toe... Opnieuw een zonpv-record. Vandaag is meer dan 30.000 MWh zonne-elektriciteit in NL geproduceerd. De zeer koude lucht, dus felle zonneschijn, deed het werk. De paar wolkjes in Noord-Nederland konden die pret niet drukken.
Reply Retweet Like
Martien Visser May 13
Gebouwde omgeving. Het Klimaatakkoord wil een wijkaanpak. Het 'Committee for Climate Change' kiest in haar Net-Zero plan voor de reguliere vervanging van CV-ketels door hybride warmtepompen. Beide plannen willen betere efficiency. Zie:
Reply Retweet Like