Twitter | Search | |
BritishCouncil Wales
We connect Wales with the world through art and education / Rydym yn cysylltu Cymru â'r byd trwy gelf ac addysg.
5,818
Tweets
837
Following
5,832
Followers
Tweets
BritishCouncil Wales 11h
Yn galw artistiaid a chwmnïau ledled y DU! Oes gyda chi gynhyrchiad gwych a allai deithio’n rhyngwladol? Gwnewch gais i fod yn rhan o Arddangosfa Caeredin 2019:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales 11h
Calling all UK artists and companies! Do you have an outstanding production that could tour internationally? Apply to be part of Edinburgh Showcase 2019
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales 15h
Athrawon: A fyddai eich myfyrwyr yn hoffi wythnos yn Beijing? Mae HSBC a’r Cyngor Prydeinig wedi lansio cystadleuaeth siarad Mandarin i fyfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau. Am fwy o wybodaeth, ac i wneud cais:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 20
Teachers! Would your pupils enjoy a week in Beijing? The HSBC/British Council Speaking competition is now open to secondary schools and colleges. Find out more and apply:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 20
Yn galw artistiaid, cyfarwyddwyr, rhaglenwyr a sgwennwyr sydd â diddordeb mewn prosiectau cydweithiol rhwng Quebec a’r DU. Gwnewch gais am arian erbyn Medi 30!
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 20
Calling artists, directors, programmers and writers interested in collaborative cultural projects between Québec and the UK! Apply for by 30 September!
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 20
This bilingual show 'Dreaming the Night Field' is touring Wales in October and November with storytelling and live music. Mae perfformiadau iaith Cymraeg hefyd, gyda chwedleua a cherddoriaeth fyw. 'Breuddwydio Cae'r Nos' Click here for more details
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 19
Mae dau o bobl ifanc ysbrydolgar o Gymru’n ymuno â’n rhwydwaith fyd-eang o ddarpar arweinwyr polisi. Gallwch weld pwy yw’r aelodau rhyngwladol yma:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 19
From wildlife protection to gender equality this year’s 50 members from around the world - including two from Wales - seek to make change in many different areas. Find out who they are:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 19
We love this trailer film from Film Animation Festival. Yng Nghaerdydd 28- 30 Sept/ Medi ac yn Aberystwyth 20- 21 Oct/ Hydref. Go along to see a huge variety of feature films and guests from Japan.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 18
Have you read our showcasing report? We'd love to hear your comments and thoughts- either post or email us at teamwales@britishcouncil.org Beth ydych chi'n ei feddwl am ein hadroddiad ? Postiwch yma neu ebost at TeamWales@britishcouncil.org
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 18
Yummy! Looks delicious and a lot of fun too, such a great way to learn about another culture. Da Iawn 👍.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 17
Mae gan athrawon yng Nghymru gyfle i addysgu yn Lesotho, de Affrica am chwe mis. Cewch gyfle i ddod i ddeall diwylliant arall a defnyddio a datblygu eich sgiliau addysgu mewn amgylchedd hollol wahanol.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 17
Teachers! Discover how you could teach in Lesotho, Africa: immerse yourself in another culture, and share and learn new skills:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 17
Ydych chi’n ‘nabod rhywun a gafodd lwyddiant mawr ar ôl astudio yn y DU? Enwebwch nhw ar gyfer Gwobr Cyn-fyfyrwyr Study UK.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 17
Know someone who studied in the UK and who has gone on to great success? Nominate them for a Study UK Alumni Award
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 15
Insightful and powerful live panel discussion after Tide Whisperer was live streamed to the world tonight. Chaired by ’ Head of Arts the panel echoed the productions call for humanity and unity.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 15
delegates are getting settled in to watch Tide Whisperer live streamed from West Wales tonight at in
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Sep 15
Saturday mornings session discusses innovative participatory arts practices with case studies from / We’re Still Here, & more. Showcasing great Welsh work alongside global best practice to the IETM delegates
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales retweeted
WAI Cymru Wales Sep 14
Bore prysur wrth i ni deithio i Neuadd Ogwen ar ddechrau ein ail diwrnod Cyfarfod ar gyfer sesiwn am gydweithio gyda sectorau eraill. Diolch i a am y cwmni ar y ffordd!
Reply Retweet Like