Twitter | Search | |
BritishCouncil Wales
We connect Wales with the world through art and education / Rydym yn cysylltu Cymru â'r byd trwy gelf ac addysg.
5,992
Tweets
864
Following
5,980
Followers
Tweets
BritishCouncil Wales retweeted
Rob Humphreys Nov 16
Thoroughly enjoyed leading session at with visitors from Vietnam on aspects of the work of . Plenty of searching questions! Big thanks to Global Wales and team for organising the visit; privilege to contribute.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales retweeted
eTwinning UK 24h
"90% of my pupils felt that their French had improved following their project - which involved pupils from Northern Ireland, Germany & Italy" from shares details & results at
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 16
Wrthi’n dysgu am strategaeth ryngwladoli’r sector AB yn Helsinki. Digon o syniadau i ysbrydoli’r grŵp dan arweiniad ⁦⁦⁩ i hyrwyddo gartef. Gwir yn edrych ymlaen at gydweithio i wireddu’r dyheadau. Diolch/Kiitos Ffindir!
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 16
Exploring Helsinki’s strategy for internationalising the FE/VET sector with a delegation from ⁦⁩ So much to reflect on and plenty of ideas to develop back home Looking forward to collaborating with the sector in Kiitos !
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 16
Teachers, our education packs are the perfect way to bring an international element into the school day
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 16
Athrawon, mae ein pecynnau addysg yn ffordd berffaith i gyflwyno elfen ryngwladol i’r diwrnod ysgol
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales retweeted
Iestyn T Davies Nov 15
Policy and education geek alert - now at the agency for education from primary through to education - tertiary getting the low down on how to deliver through internationalisation
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 15
Teachers, do you want the chance to collaborate with schools, organisations and networks in other countries? Find out about our International Professional Learning Communities – Berlin and New York coming up
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 15
Athrawon, ydych chi eisiau cyfle i gydweithio gydag ysgolion, sefydliadau a rhwydweithiau mewn gwledydd tramor? Mae rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol fan hyn – Efrog Newydd a Berlin ar y gorwel.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 14
Happy International Education Week! Take part in the Great Schools Online Challenge – and learn about different languages and culture:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 14
Wythnos Addysg Ryngwladol Hapus! / Happy International Education Week! Cymrwch ran yn yr Her Fawr Ar-lein i Ysgolion – a chael gwybod mwy am ieithoedd a diwylliannau gwahanol:
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 14
Y penwythnos hwn, ewch i am daith i’r ! Mae Gŵyl Ffilmiau Eidaleg Caerdydd yn dod a phortread deinamig ac amryfal o’r Eidal gyfoes gyda’i phrydferthwch, cymhlethdodau a’i gwrthddywediadau i’r sgrin fawr
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 14
This weekend visit for a trip to ! The Italian Film Festival Cardiff brings to the big screen a dynamic and diverse portrait of contemporary Italy with its beauty, complexity and contradictions
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 13
Teachers, do you want to bring an international element into your classroom, but don’t know where to start? Check out our ‘Bring the World into Your Classroom’ booklet
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 13
Athrawon, ydych chi eisiau cyflwyno elfen ryngwladol yn eich dosbarth, ond ddim yn siwr ble i ddechrau? Cymerwch gip ar ein llyfryn ‘Dewch â’r Byd i’ch Ystafell Ddosbarth’
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 12
Happy ! Carwyn Jones & the Honorary Consul Raj Aggarwal host a wonderful Diwali at
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 12
It’s International Education Week and what better way to start off than by launching the new Connecting Classrooms through Global Learning – always a popular programme, we think teachers will love its new format
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 12
Mae’n Wythnos Addysg Ryngwladol - a pha well ffordd i gychwyn na thrwy lansio’n rhaglen Cysylltu Dosbarthiadau trwy Ddysgu Byd-eang – sydd wastad yn rhaglen boblogaidd. Ry’n ni’n credu y bydd athrawon wrth eu bodd gyda’i fformat newydd
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 12
Thank you to for his support and to for hosting the launch of through Global Learning / Diolch i am ei gefnogaeth ac i @HeronbridgeSch am gynnal lansiad Cysylltu Dosbarthiadau trwy Ddysgu Byd-eang.
Reply Retweet Like
BritishCouncil Wales Nov 12
Calling freelancers, creative professionals and independents. We invite you to a facilitated discussion on the International Showcasing for the Arts of Wales: Research Report. Weds 14th Nov 10-11.30 at British Council Wales. Pls email rosa.bickerton@britishcouncil.org to book
Reply Retweet Like