M Goutham Kumar May 26
ನಗರದ ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಂದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.