Twitter | Search | |
Radio nan Gàidheal
Naidheachdan, ceòl, spòrs, còmhradh | Radio station with news, music, sport & conversation
3,880
Tweets
307
Following
3,465
Followers
Tweets
Radio nan Gàidheal retweeted
BBC Naidheachdan Dec 5
Dh'fhaodadh gun atharraich foghlam sna h-Eileanan an Iar gu mòr fo mholaidhean ann an aithisg ùr a theid a mach gu co-chomhairleachadh.
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal 23h
Replying to @BBCRnG
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal 23h
🎶🎹Ceòl beò a-nochd! 🎹🎶 Cluinnear seisean le air RAPAL bho 7f a-nochd air RnG! 🎹We have the very talented Tamzene in session on tonight! Tune in to from 7pm and also 🎹
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal retweeted
BBC Spòrs Gaelic Dec 8
Na sgiobaidhean air fad aig an dà sgioba. Leth uair a-nis chun an tòisich sinn air AIG 14:30;
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal retweeted
BBC Spòrs Gaelic Dec 8
Bi sgioba spòrs a BhBC air bho 14:30 aig Pàirce Hampden airson cuairt-deireannach Cupa an Lìog eadar Celtic 's Rangers. Feuch gu bi sibh ag èisteachd ri , 'se còmhla ri , Calum Dòmhnallach, agus .
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal retweeted
sixthofaugust1966 Dec 8
Thall aig Hampden a' feitheamh sgioba airson geama cudromach eile eadar Celtic agus Rangers. Beò air bho 2.30f.
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 6
Replying to @BBCRnG
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 6
Meal an naidheachd air Marion agus Joanne à Sgoil Lionacleit a shoirbhich a-raoir ann am farpais Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean 2019 aig Pàrlamaid na h-Alba. Faodaidh sibh èisteachd ris a-rithist air BBC Sounds. 📸 Katielee Arrowsmith
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 5
Replying to @BBCRnG
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 5
Thèid cuairt-dheireannach Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean 2019 a chraoladh beò bho 7f a-nochd à le Eilidh Ghrannd a’ lìbhrigeadh chùisean. Feuch gum bi sibh ag èisteachd!
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 5
Replying to @BBCRnG
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 5
Cluinnear a’ chuairt dheireannach aig Deasbad Nàiseanta nan Àrd Sgoiltean 2019 beò a-nochd à Pàrlamaid na h-Alba bho 7f le dà sgoil bho na h-eileanan an aghaidh a chèile. Sgoil Lionacleit an aghaidh Sgoil an Tairbeirt. Feuch nach càill sibh seo!
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 4
Sgoil Lionacleit agus Sgoil an Tairbeirt troimhe chun chuairt dheireannach aig Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean! Cluinnidh sibh seo beò an ath oidhch’ à aig 7f air RnG
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 4
A’ nochd bho 830f - cracking new songs from Moonsoup 🤩
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 4
Taghadh na Sgioba air Rapal a’ nochd...beachdan? The Eagles neo Paolo Nutini? 🥳😍
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 4
Clàr na Seachdain a tighinn bho Moonsoup! 💗 _moonsoup is our album of the week on Rapal! The new album Archiepelago Vol. 4 is out now! Get this one and collect the whole series from now 💚
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal retweeted
BBC Spòrs Gaelic Dec 4
👇🎥📲 & a' còmhradh mu teanas is eile bho 7f air duilleag FB 🎾📹📲👀👇⚽️🏸🏆👍
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 3
Replying to @BBCRnG
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 3
Replying to @saintphnx @BBCSounds
on is 's new single “Scream”. Fresh new tracks from all these artists to come on tonight’s show too 💯 Tune in to BBC Radio nan Gaidheal from 7pm tonight and also available on 👌
Reply Retweet Like
Radio nan Gàidheal Dec 3
🎶Òran na Seachdain bho leis an t-Òran ùr aca “Scream” 🎶 Òrain eile bho 💯 Beò le Emma NicLaomainn aig 7f!
Reply Retweet Like