Twitter | Search | |
BAFTA Cymru
Supporting, Developing & Promoting creative media industries of Wales. Cefnogi, Datblygu a Hybu diwydiannau y ddelwedd symudol. ✨ GURU LIVE CARDIFF 21.03.20 ✨
8,776
Tweets
2,281
Following
14,967
Followers
Tweets
BAFTA Cymru 18h
Replying to @skyatlantic
darganfyddwch fwy am drama deledu (datblygu, ysgrifennu, cyfarwyddo + mwy!) gan y bobl greadigol allweddol y tu ôl i gyfres newydd gwreiddiol gan gynnwys yr awdur/cyfarwyddwr o Gymru, Gareth Evans.
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru 18h
new Cardiff sesh announcement! 📣 find out about the ins + outs of high-end tv drama (dev, writing, directing + more!) from key creatives behind upcoming original series including Welsh writer/director Gareth Evans
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru 23h
dyddiad cau cymorth ariannol Caerdydd!! 🚨 jyst digon o amser ar ôl i geisio am gymorth ariannol i ymuno gyda ni – mae gen ti tan 5yh heddi! ⏰ mwy o wybodaeth a ffurflen gais ➡️➡️
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru 23h
🚨 Cardiff bursary deadline!! 🚨 just enough time to apply for our ticket + travel bursaries - you have until 5pm today!⏰ find out more + apply here ➡️➡️➡️
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 24
Replying to @BAFTACymru
Byddwn yn agor am geisiadau ar gyfer Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru 2020 mewn 1 wythnos! ✨ Ydych chi am wybod os ydych yn gymwys? Cymerwch gipolwg ar ein Rheolau a Chanllawiau 👉
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 24
Entries for the 2020 British Academy will open in 1 week! ✨ Want to know if your work is eligible? You can read our Rules and Guidelines here 👉
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 21
Replying to @MissJoHartley
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 21
Mis yn unig i fynd tan fod yn glanio nôl yng Nghaerdydd! 1 diwrnod, 15 sesiwn, 37 siaradwr – digon o wybodaeth i’ch cychwyn chi ar y trywydd iawn mewn ffilm, gemau a theledu!
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 21
*activates the countdown clock* - 1 month until 's flagship fest for creative career-starters returns to Cardiff for 2020!🙌 1 jam-packed day of Q&As + masterclasses. meet the pros who can help you land your first job in film, games + tv!
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru retweeted
BBCCymruWales Press Feb 21
. presents the team behind hit BBC drama-comedy series They’ll discuss writing, development and directing the series as well as finance, performance and post-production. Cardiff Saturday 21 March For more details:
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru retweeted
owein prendergast Feb 20
Tickets for this (which are FREE) in are going very fast, so book now if you fancy it. Only about 20 tickets left last time I looked.
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 20
Replying to @BAFTACymru
⭐️ sesh newydd wedi'i gyhoeddi ⭐️ - mae'n un i'r holl + ! 🎮 eisiau gwybod beth sydd ei angen i weithio yn un o'r stiwdios gemau fideo mwyaf yn y DU? ymunwch â ni am sgwrs gyda rhai gorau a mwyaf disglair stiwdios Rare.
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 20
⭐️ new sesh announced ⭐️ - it’s one for all the + out there! 🎮 want to know what it takes to work at one of the most prestigious video games studios in the UK? join us for a chat with some of Rare studios' best + brightest.
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 20
Replying to @BAFTACymru
Cyfle i weld yr oriel lawn o'n dangosiad yng Ngogledd Cymru o + Q&A yn cynnwys Catherine Linstrum (awdur / cyfarwyddwr), Emilia Jones (actores), Sienna Guillory (actores) a David-John Newman (cyd-ysgrifennwr) - dan ofal Celyn Jones 🌟
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 20
📸 In Pictures: Nuclear Q&A 📸 View the gallery from our North Wales screening of + Q&A featuring Catherine Linstrum (writer / director), Emilia Jones (actress), Sienna Guillory (actress) + David-John Newman (co-writer) – hosted by Celyn Jones
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 19
Replying to @celynjones
Diolch i Catherine Linstrum, Sienna Guillory, Emilia Jones a David-John Newman am fod gyda ni heno am sgwrs gyda . Mwy o luniau a podlediad ar y ffordd!
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 19
We are this evening for our Q&A preview of – the directorial debut from winning writer/director Catherine Linstrum, which was shot on location in Snowdonia. This event also marks the North Wales launch of Creative Wales!
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru retweeted
Creative Wales Feb 19
Tonight we are proud to be joining with to support the screening of the feature film by
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 19
Replying to @BAFTACymru
1 wythnos i fynd tan fod ein cronfa bwrsariaethau yn cau ar gyfer Caerdydd! 🚨⏰ eisiau cael gwybod mwy am y cyfleon ar gael mewn ffilm, gemau a theledu? falle gallwn ni eich helpu chi gyda costau teithio + tocynnau am ddim + gwybodaeth!
Reply Retweet Like
BAFTA Cymru Feb 19
1 week left to apply for our ticket + travel bursaries for Cardiff!🚨⏰ want to get your foot in the door + land a job in film, games or tv? we may be able to help with your ticket + travel costs + give you the chance to meet the pros! apply 👉
Reply Retweet Like