Twitter | Search | |
Awr Y Dysgwyr
- Nos Lun (9-10)! Gofynwch cwestiynau, rhannu syniadau, ymarfer. Monday Night (9-10). Ask questions, share ideas or practice. (6-7) ym Mhatagonia!
11,145
Tweets
776
Following
1,763
Followers
Tweets
Awr Y Dysgwyr retweeted
Menter Iaith Merthyr May 16
| Brecwast a thaith gerdded • Dydd Sadwrn yma! 🚶‍♂️Cwrdd am 10:30 os am gerdded yn ôl 🍳 Cwrdd am 11 os am ddod am frecwast a sgwrs yn unig!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 15
Replying to @Alana_Spencer_
Falle os ti'n dysgu Cymraeg wna i dysgu sut i bobi cacenau! 👍👍
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 14
Replying to @thebarryhorns
Ffycs sêc. I can't even tell the difference between my personal account and this one. Don't worry about making mistakes!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Dysgu Cymraeg May 13
Chwilio am ? Did you know that there are plenty of resources to help you practise your on our website?
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 14
Replying to @thebarryhorns
Monday night 9-10pm - use the hashtag and I'll chat about football with you for an hour, probably ignoring all other conversations going on if I'm brutally honest. 👍👍
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Theresa Corbett May 13
Replying to @AwrYDysgwyr
Nos da
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 13
Mae'n 10 o'r gloch. wedi dod i ben. Tan na tro nesa!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 13
10 munud dal i fynd.
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Mister G May 13
Replying to @AwrYDysgwyr
Mae'n dal weird i fi hefyd!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Jon S May 13
Replying to @AwrYDysgwyr
Llongyfarchiadau i bawb a aeth i Gaerdydd ar ddydd Sadwrn ar gyfer y gorymdaith dros annibyniaeth. Ymlaen!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 13
Replying to @Blue_Tweedle
Ha - mae'n doniol gweld City ar y brig ac Utd off the pace... Dal yn teimlo weird i fi!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 13
Roedd gwych gweld 2 neu 3000 pobl yno. Beth bynnag eich barn, mae'n bwysig iawn i ddechrau'r dadl nawr.
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 13
Replying to @Blue_Tweedle
Na, roedd diddorol on never in doubt. Roedd Brighton y tîm gorau i wrthwynebu ar diwedd o'r tymor!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr May 13
Fel neutral, oedd e'n diddorol am 25 munud!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Theresa Corbett May 13
Mae llachar yn oce hefyd os t'in cael tipyn bach o gysgod
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Mister G May 13
Replying to @T68teen @AwrYDysgwyr
Dydy hi ddim yn rhy boeth eto, mae wedi bod yn rhy llachar!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Theatr Genedlaethol Cymru May 13
Learning Welsh? Did you come and see ? We'd be very grateful if you could fill in this short survey for us!
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Theatr Genedlaethol Cymru May 13
Dysgu Cymraeg? Ddaethoch chi i wylio ? Fyddwn ni'n gwerthfawrogi'ch sylwadau'n fawr! A wnewch chi lenwi'r holiadur yma ar ein cyfer os gwelwch chi'n dda?
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Planet magazine May 13
Replying to @Planet_TWI
Yn y rhifyn hwn mae’r nofelydd Mihangel Morgan yn manylu'n fywiog ar un o’r geiriau mwyaf amlbwrpas ac angerddol yn y Gymraeg, sef 'ych-a-fi'... beth sy’n ych-a-fi i chi?
Reply Retweet Like
Awr Y Dysgwyr retweeted
Planet magazine May 13
In the new issue's article, novelist Mihangel Morgan graphically details one of the most versatile & visceral terms in all the Welsh language: ych-a-fi... What do you find ych-a-fi? Thread 👇
Reply Retweet Like