אביגדור ליברמן Mar 28
חברי הליכוד, איבדתם את זה לגמרי.