Ashish Pandey Apr 10
Dear plz check the dp of this jehadi...aapne support kia tha aise log ke idol ko..aur ye 1st nh hai ke samay ise support krne wale 90% log sirf iske dharm ke adhar pe support kia tha