Twitter | Search | |
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳
Leadership Development Consultant, XLRI Alumnus
38,573
Tweets
580
Following
1,231
Followers
Tweets
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Economic Times 4h
The ED on Friday said it has seized cash of Rs 32 lakh and USD 10,000 after it raided the "official residence" of TMC MP K D Singh in Delhi and few other locations as part of a money laundering probe against him and others
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Raveesh Kumar 4h
A jam-packed week of global engagement begins! PM emplanes for Houston for his first visit to the US after his re-election. PM will meet POTUS and other world leaders. Later in the week, PM will address & other multilateral fora.
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
নীলসুনীল 4h
Jadavpur University has been a den of anti-nationalists for years like JNU. Is not Communism a notorious ideology? They want to ruin existence of others by force and not by logic. But they speak about intolerance after losing power, like WB politics today.
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Times of India 4h
Why India said no to vaping Vaping started as a 'harmless fad' some years ago, but spread so rapidly with teens getting sick and addicted that the ban comes as no surprise READ:
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Ashwini Bhide 4h
has planted 24000 trees & committed to plant more. Join us to while we build to provide you with safer, faster & comfortable commute that will reduce and . Let us
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Akshay Singh 7h
Real face of , She is Agnimitra Paul, BJP Member and Professional Designer, Goons of Jadavpur University tear her Saree and Blouse, Faces of Terrorist are clearly visible will Police of arrest this criminals.
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Kanchan Gupta 4h
Prince of the Church. And no, he will not be defrocked. Because the jamaat will rise to the defence of this predator. 'Secularism' must override such crimes to fight 'Fascism'.
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Sandeep Ahlawat 5h
कुछ तो है रोहतक की मिट्टी मैं !!
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Angie Karan Ⓥ 🌱🐾 9h
This is what true love for animals is. Share if you agree🙏🏻💕 One of the cutest patients ever, went to visit the clinic. She is 2 days old. Her name is Radhe. Isn't she adorable 😍
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Arnab Ray 5h
On Communists or “progressives” calling others Fascists.
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Hindu eshop 11h
Pre-launch Bookings Open "The RSS: Roadmaps for the 21st Century" by Sri Sunil Ambekar, Sr. Pracharak & National Organizing Secretary Book launch on 1st Oct by Sarsanghchalak Dr. Mohanji Bhagwat. Pre-book ur copy here :
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Sidhant Sibal 7h
Prime Minister Modi gifted visiting President of Mongolia a Kalash of Gangajal to be poured in the ‘Ganganuur’ lake of Mongolia.
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Organiser Weekly 9h
Congress calls Veer Savarkar 'traitor': Mumbai Court orders probe against Rahul and Sonia:
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Kanchan Gupta 5h
Replying to @KanchanGupta
Why does the jamaat prefer Aurangzeb over Dara Shikoh? Why was a road named after a mass murderer with a twisted mind in Delhi in ? Why did Secularists and Islamists protest when Aurangzeb Road was renamed as APJ Abdul Kalam Road? Here is the answer:
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Narayanan Thirupathy 22h
BJP Spokesman Files Police Complaint Against TN Bishop for 'Abusive' Remarks Against PM
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
HKupdate 5h
Paedophile Father George Padiyatti, Father of Holy Cross church in Paravur absconding POCSO registered against this Paedophile who abused girls studying in school under his church
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 4h
Replying to @veejaysai
So beautiful. Had never seen this beautiful video Has anything at all been done to preserve, promote Thevaram, Thiruppavai etc by those Celebrities who claim to be proud of Tamil? Dont learn other languages, but it's a shame if nothing is done to preserve your own mother tongue!
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
मङ्गलम् 15h
This beautiful vintage video of Thevaram and Thirumurai expert Isai Perarignar Vidwan Dharmapuram Swaminathan. If these ancient Tamil songs interest you, he was an authority on the subject! ☺🙏
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 retweeted
Sathees Sep 19
ശബരിമലയെയും ആചാരങ്ങളെയും ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെ അപമാനിച്ച പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിയും RBIഉദ്യോഗസ്തനുമായ നാരായണൻ വി കെ ക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം ജുഡിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഒന്ന് കേസെടുക്കുവാൻ ഉത്തരവിട്ടു.പ്രതിക്കെതിരെ വാദി ഭാഗം സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ
Reply Retweet Like
Aruna Krishnan അരുണ കൃഷ്ണൻ अरुणा कृष्णन 🇮🇳 5h
I was wondering who stole my thoughts.. 😀👍
Reply Retweet Like