Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Jan 20
Një tjetër rezultat me rëndësi nga testi është se nxënësit që vijnë nga familje me kushte të vështira socio-ekonomike janë renditur në 25%-shin e më të mirëve në në rang ndërkombëtar. Ky fakt tregon se sistemi arsimor në 🇦🇱 garanton .