Αγναντεύοντας Apr 13
12 Απριλίου του 1937: Αναγνωρίζεται η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας