Kasjopea Jun 29
30 VI 1948 UB aresztuje Żywą Legendę Polskiego Powstania Antykomunistycznego Śp.Płk.Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę"-dowódcę 5 Wileńskiej Brygada AK i 6 Wileńskiej Brygady WiN. Jego najlepszy przyjaciel por.Marian Pluciński "Mścisław" nie żył już od 2 lat 😔...