Scott Anez Jan 22
Replying to @OTownEmilio
Totally agree E! Ridiculous.