Andis Kudors Apr 17
Replying to @IvetaBuike
Drīkstat skumt. Bet ja iesakāt, ko LTV vajag vai nevajag rādīt prime time, tad pati esat par domu un mediju cenzūru. Kas, jūsuprāt, bija jādara LTV ar Lūsēna viedokli? Jūs varat skumt par Lūsēnu, bet ne par LTV darbību ar Lūsēna viedokli. Vai tas ir tik sarežģīti?