Andis Kudors Apr 17
Replying to @IvetaBuike
Kāpēc, runājot par Lūsēnu, pieminējāt LTV un prime time? Tā arī neesat atbildējusi uz šo. Ja sekotu Jūsu piemēram, tad man būtu jāapstrīd Jūsu inteliģence. To gan nedarīšu, jo mani audzināja būt pieklājīgam.